martes, 19 de octubre de 2010

El Volum V. Art i cultura ja està a la venta

Fundació Ilercavònia Futur

Els historiadors de l'art Jordi Carbonell i Jacobo Vidal han coordinat aquest volum de la Història de les Terres de l'Ebre, que conté una visió de conjunt de les manifestacions artístiques i culturals conreades a l'ebre catalpa des del segle XII fins a l'actualitat.

En són responsables més de quaranta especialistes en arquitectura, escultura,  pintura, arts de l'objecte, música i literatura. A més, s'hi inclou un capítol dedicat a la llengua.

Patrocinadors de la Història de les Terres de l'Ebre

Fundació Ilercavònia Futur

La Fundació Privada Ilercavònia Futur i la Universitat Rovira i Virgili treballen amb el Consell Promotor de la Història de les Terres de l’Ebre. El Consell Promotor el formen més de 20 entitats i institucions del territori que col·laboren en l’enciclopèdia. 

Membres del Consell Promotor: 

Fundació Privada Ilercavònia Futur | Universitat Rovira i Virgili | Generalitat de Catalunya | Departament de la Vicepresidència | Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació | Departament de Treball | IDECE | Diputació de Tarragona | Consell Comarcal del Montsià | Consell Comarcal del Baix Ebre | Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre |Consell Comarcal de la Terra Alta | UNED | Institut Ramon Muntaner | Amics i amigues de l’Ebre | Museu Comarcal del Montsià | Arxiu Comarcal del Baix Ebre | Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre | Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre | Grup La Veu de l’Ebre | Imagina ràdio | Grup Més Ebre | Ajuntament de Tortosa | Ajuntament d’Amposta | Ajuntament de Móra d’Ebre | 

Un poc de premsa...

Fundació Ilercavònia Futur
Volums de la Història de les Terres de l'Ebre

Fundació Ilercavònia Futur

Volum I. Prehistòria i món antic 
Els rastres més antics: des dels primers pobladors i les pintures rupestres, fins a les petjades de les cultures iberes i romanes, que han sedimentat les bases de la nostra història. 

Volum II. Història medieval 
Un territori cruïlla de cultures. Cristians, jueus i musulmans, convivència, petjades i guerres de religions a les Terres de l’Ebre. 

Volum III. Història moderna 
Des de l’esplendor de les Terres de l’Ebre amb el Renaixement i la vegueria, fins a la decadència a causa de l’administració borbònica. 

Volum IV. Història contemporània 
De l’Antic Règim a la democràcia actual. L’impacte de les revolucions, els liberals i els carlins, la República i la Guerra Civil. La foscor del franquisme, la llum de la democràcia. 

Volum V. Art i cultura 
Escultura, arquitectura, pintura i literatura. L’important llegat de la història en l’art i la cultura de les Terres de l’Ebre. 

Volum VI. Etnologia 
Les arrels culturals, els costums, les tradicions, els valors, els símbols socials, les transformacions culturals i tecnològiques de les Terres de l’Ebre al llarg dels temps. 

Volum VII. Economia i territori 
Una visió general del territori i les seves interaccions entre ciutats i pobles, indústria, món rural, infraestructures i paisatge, com també la complexa xarxa social i econòmica en transformació constant. 

Com subscriure's al primer volum?

Fundació Ilercavònia Futur

Tan fàcil com entrar a la web http://www.historiaterresebre.cat/

o bé dirigir-se a:

Fundació Ilercavònia Futur-administració
C/Sant Joan Baptista de la Salle,14 baixos esquerra
43500-Tortosa
Telf.: 977442863

Informació de la Història de les Terres de l'Ebre

- El mes de juliol s'ha publicat el primer llibre de la Història de les Terres de l’Ebre, el volum V. Art i Cultura. 

- Un acurat volum de 400 pàgines a tot color. 

- Els volums es publicaran semestralment fins al 2013. 

- Subscriviu-vos ara a la publicació dels set volums de la Història 

de les Terres de l’Ebre amb unes condicions excepcionals. 

- Preu d’un volum: 90 euros. 

- Promoció de l’obra completa: 540 euros (un volum de regal). 

- Els volums s’aniran pagant a mesura que surtin publicats 

Presentació de la Història de les Terres de l'EBre

Les Terres de l’Ebre són un territori en construcció, però també són un territori amb història. La Història de les Terres de l’Ebre té la voluntat d’esdevenir una eina ordenadora del màxim nombre de factors històrics, culturals, econòmics, artístics, polítics i socials del territori que cohesiona les actuals comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
Per primera vegada, apareix l’enciclopèdia de les Terres de l’Ebre.Josep Sánchez Cervelló coordina un equip de 14 especialistes dels àmbits de les ciències socials i humanes, que s’han ocupat d’encarregar -a més de 200 experts- els textos que conformen els 7 volums d’aquesta obra per a les Terres de l’Ebre.