martes, 19 de octubre de 2010

Volums de la Història de les Terres de l'Ebre

Fundació Ilercavònia Futur

Volum I. Prehistòria i món antic 
Els rastres més antics: des dels primers pobladors i les pintures rupestres, fins a les petjades de les cultures iberes i romanes, que han sedimentat les bases de la nostra història. 

Volum II. Història medieval 
Un territori cruïlla de cultures. Cristians, jueus i musulmans, convivència, petjades i guerres de religions a les Terres de l’Ebre. 

Volum III. Història moderna 
Des de l’esplendor de les Terres de l’Ebre amb el Renaixement i la vegueria, fins a la decadència a causa de l’administració borbònica. 

Volum IV. Història contemporània 
De l’Antic Règim a la democràcia actual. L’impacte de les revolucions, els liberals i els carlins, la República i la Guerra Civil. La foscor del franquisme, la llum de la democràcia. 

Volum V. Art i cultura 
Escultura, arquitectura, pintura i literatura. L’important llegat de la història en l’art i la cultura de les Terres de l’Ebre. 

Volum VI. Etnologia 
Les arrels culturals, els costums, les tradicions, els valors, els símbols socials, les transformacions culturals i tecnològiques de les Terres de l’Ebre al llarg dels temps. 

Volum VII. Economia i territori 
Una visió general del territori i les seves interaccions entre ciutats i pobles, indústria, món rural, infraestructures i paisatge, com també la complexa xarxa social i econòmica en transformació constant. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario